top of page

Om Geotrykk

Ellen Karin Mæhlum

Grafikkserien kalt GEOTRYKK tar utgangspunkt i geologiske former og mønsterdannelser på makro og mikronivå. Billedmaterialet har så langt vært knyttet til bestemte geografiske områder på Spitsbergen i forbindelse med forskningsekspedisjonen AMASE (Arctic Mars Analog Svalbard Expedition).

Om prosjektet

Jeg hatt flere studieopphold på Svalbard, blant annet på Kunstnerhytta i forskningsbasen Ny Ålesund. Dette var en av grunnene til at Physics of Geological Processes (PGP) inviterte meg med på forsknings-ekspedisjonen AMASE sommeren 2003 og 2004.

I løpet av ekspedisjonen fulgte jeg vekselvis biologer og geologer i deres feltarbeid. Forskningsmetodene de bruker strekker seg fra optiske observasjoner i stor målestokk, til små mikroskopiske metoder for å undersøke mineraler, strukturer og biologisk materiale.

Kunst-vitenskap

Forskningsresultatene blir som regel presentert gjennom publikasjoner. Dette er en fremstillingsform som er forståelig for forskningsmiljøene selv, men for de fleste andre lite tilgjengelig. Ut i fra dette var det naturlig for PGP å stille spørsmål ved hvilke andre innfallsvinkler som kunne brukes for å visualisere/formidle observasjonene.

Kunstnere jobber ofte med metaforer og sammenligninger på tvers av fagdisipliner. “Hvordan kan vitenskapelige metoder og kunstneriske innfallsvinkler gjensidig påvirke og inspirere hverandre i observasjons-prosessen, under bearbeidelsen og når det ferdige resultatet foreligger?" Dette var spørsmål forskerne stilte og også deres grunn til å engasjere en kunstner.

Om bildene 

Foruten observering, skisser og fotografering under feltarbeidet, benyttet jeg meg av et bærbart digitalt mikroskop. Dette visuelle materialet sammen med forskernes mikroskop foto av tynnslip fra stein, er utgangspunktet for flere av bildene i serien.

I utprøvingen av idematerialet har jeg sett på hvordan visuelle strukturer utvikler seg fra mikro ”inne i stein” -nivå og opp til makronivå. Hva kan oppdelingen fra lite perspektiv til stort med ulike utsnitt, forskyvninger og størrelser føre til av nye mønster og former? Små forskyvninger av motivet gir nytt innhold. Fargene i noen av bildene er valgt ut fra totalopplevelsen som naturen og kulturen på Svalbard gir. Bildene bygges opp lag for lag i dyptrykkpressen av trykkeplater i pvc og sjablonger i plast og metall. Bildene trykkes i opplag på 3- 30 eksemplarer.

Se serien GEOTRYKK her.

bottom of page