top of page

Om Observert 79°N

Ellen Karin Mæhlum

Ny-Ålesund som ligger på 79°N på Svalbard, er verdens nordligste permanente bosetning. Fra å være et gruvesamfunn har Ny-Ålesund* utviklet seg til et senter for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåking. Om vinteren bor det om lag 35 personer der, og om sommeren kommer det opptil 150 forskere fra 15-20 nasjoner dit. I tillegg besøkes Ny-Ålesund årlig av flere titalls tusen dagsturister som ankommer med cruiseskip. Naturen der er sårbar og i løpet av de siste årene har det skjedd store endringer. Breene har minsket og Kongsfjorden, der Ny-Ålesund ligger, har blitt isfri.

Mitt første besøk på Svalbard var i år 2000. Etter dette har jeg tilbrakt mange somrer på Kunstnerhytta som Norske Billedkunstnere leier av Kings Bay AS i Ny-Ålesund. Flere ganger har jeg også vært deltaker på forsknings-ekspedisjoner. Oppholdene og samarbeidet med forskerne har resultert i flere grafikkutstillinger.

I serien OBSERVERT - 79°N danner egne skisser og foto fra opplevelser og observasjoner ute i felt grunnlag for bildene. I noen av arbeidene er forskerne og deres måleinstrumenter objektet, som for eksempel i trykkene Kinesisk gressteller og Feltnotater. I andre trykk er betrakteren trukket inn i bildet og ser på noen som ser eller har sett - noe annet.

 

På Svalbard er så mye som 60 % av landarealene dekket av is, og mindre enn 10 % har vegetasjon. Det er midnattssol der fra 20 april. Min tiltrekning til dette kalde, storslåtte og grenseoverskridende landskapet er vanskelig å forklare. Lyset, isen, de brå skiftningene i været, dyrelivet, isbjørn, polarhistorie og de dramatiske klimaendringene.er en del av det. 

Se serien OBSERVERT - 79°N .

* Gruvesamfunnet Ny-Ålesund ble grunnlagt i 1916 av de private eierne av Kings Bay Kull Company AS fra Ålesund. I 1929 ble det slutt på gruvedriften og den norske stat overtok etterhvert alle aksjene. Driftsforholdene var vanskelige og flere alvorlige gruveulykker inntraff. Ulykken i 1962, da 21 gruve-arbeidere mistet livet, fikk alvorlige politiske konsekvenser og førte til at gruvedriften ble nedlagt. 

Som verdens nordligste havn har Ny-Ålesund vært startstedet for mange arktiske nordpolekspedisjoner og redningsekspedisjoner som Roald Amundsen og Lincoln Ellsworths ferd med luftskipet Norge i 1926 og Umberto Nobiles ferd med luftskipet Italia i1928.

bottom of page