top of page

PLANKTONPORTRETTER

År

Teknikk

Størrelse

Utstilt

2008 - 2013

Silketrykk

Fra 61 x 63 cm til 450 x 600 cm

Ibsenhuset, Skien

Galleri Norske Grafikere, Oslo

The Münsterland Festival pART5, Germany

IPY International Polar Conference

RE OPEN 2012, Bankside Gallery, London, UK

MTG International Print Triennale, Krakow, Poland

BIECTR The 8th Biennale, Canada

Møte med marin-mikrobiologer

Temaet for denne grafikkserien er de fantastiske encellede plankton-organismene som finnes i havets overflatelag. "Planktonportretter” tar utgangspunkt i fire organisme-grupper som har helt spesielle arkitektoniske strukturer. Disse fire er ikke synlige for det blotte øyet og de har et livsløp på noen få dager. Til tross for størrelsen er de viktige på flere måter. Planteplankton er havets gress; de lager biomasse fra karbondioksid og produserer like mye oksygen som landplantene. De danner dermed grunnlaget for alt større liv i havet og er med på å regulere klimaet på jorden. 

 

Det visuelle grunnlagsmaterialet er samlet inn via observasjoner og foto fra lys- og  elektronmikroskopi av forskningsgruppen i marin mikrobiologi fra Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen. Kontakten med disse ble innledet i Ny Ålesund på Svalbard i 2007.

 

Vårt samarbeid var basert på en felles fasinasjon for de mange utrolige former og mønstre som eksisterer i det mikrobielle universet. Å gjøre synlig noe som for de fleste er usynlig og utilgjengelig var en viktig drivkraft i arbeidet med grafikkserien.

 

De fleste mikroskopifotoene er tatt av Egil Severin Erichsen og Mikal Heldal ved UiB. 

Mer om Planktonportretter

bottom of page