top of page

Tekster og feltfoto

Intervju på Forskning.no

Tekst og feltfoto

Tekst og feltfoto

Tekst og feltfoto

Katalogtekst av Bjørn Jamtveit

Katalogtekst av Sidsel Helliesen

Tekst av Else Marie Bukdahl 

Tekst og feltfoto

Tekst og feltfoto

Artikkel i Physics Today

Ekko katalogtekst av Anita Rebolledo

Katalogtekst av Rune Klakegg

bottom of page