Tekster og feltfoto

Tekst og feltfoto

Tekst og feltfoto

Tekst og feltfoto

Katalogtekst av Bjørn Jamtveit

Katalogtekst av Sidsel Helliesen

Tekst av Else Marie Bukdahl 

Tekst og feltfoto

Tekst og feltfoto

Ekko katalogtekst av Anita Rebolledo

Katalogtekst av Rune Klakegg