top of page

GEOTRYKK

År

Teknikk

Størrelse

Utstilt

2004 - 2007

Karborundum, koldnål, sjablong

Fra 61 x 63 cm til 118 x 398 cm

Galleri Norske Grafikere, Oslo

Gallery of the Icelandic Printmakers, Reykjavik, Iceland

33 IGC, International Geological Congress, Lillestrøm

80° - International Astrobiological Conference, Leeds, UK

80°, Galleri Sverdrup, UiO

"The Norwegian Graphic Artists" Galleri Atenum, Warsaw, Poland

Med geologer på Svalbard

Sommeren 2003 og 2004 ble jeg invitert av det tverrfaglige forskningssenteret PGP (Physics of Geological Processes) ved Universitet i Oslo til å delta på forsknings-ekspedisjonen AMASE (Artic Mars Analog Svalbard Expedition). AMASE studerer geologiske mønsterdannende prosesser og geobiologi i verdens nordligste vulkaner og varme kilder lokalisert i Bockfjorden (79°28′08″N 13°19′43″Ø) på Spitsbergen. I løpet av ekspedisjonen fulgte jeg biologer og geologer/geofysikere underveis i deres feltarbeid. 

Grafikkserien ”Geotrykk” tar utgangspunkt i geologiske former og mønsterdannelser på makro og mikronivå. Foruten observering, skisser og fotografering under feltarbeidet, benyttet jeg et bærbart digitalt mikroskop. Dette visuelle materialet, sammen med forskernes mikroskopfoto (av tynnslip fra stein), er utgangspunktet for flere av bildene i serien. Bildene bygges opp lag for lag i dyptrykkspressen av trykkplater og sjablonger i plast og metall.

Les mer om Geotrykk her.

bottom of page