OM PGP

Bjørn Jamtveit

Physics of Geological Processes (PGP) ved Universitetet i Oslo er et av Norges 13 første Centere for Fremragende Forskning. Senteret er et tverrfaglig grunnforskningssenter med røtter i forskningsmiljøer ved Institutt for Geologi og Fysisk Institutt. Senteret søker å oppnå kvantitativ forståelse av viktige geologiske prosesser. PGP er spesielt interessert i naturlige mønsterdannende prosesser.

For å kommunisere forskningsmiljøets entusiasme og forståelse for geologiske mønstre til offentligheten, samarbeider PGP med kunstnere. PGP’s første vitenskap-kunst produkt er en utstilling i Galleri Sverdrup i Universitetsbiblioteket i Oslo. Utstillingen åpner 1. Mars 05. Denne utstillingen er et resultat av tre kunstneres deltakelse på den internasjonale AMASE (Artic Mars Analog Svalbard Expedition) ekspedisjonene til Svalbard i perioden 2003-2005.

www.fys.uio.no/pgp