top of page

Om PGP og Geotrykk

Bjørn Jamtveit

Physics of Geological Processes (PGP) ved Universitetet i Oslo er et av Norges 13 første Centere for Fremragende Forskning. Senteret er et tverrfaglig grunnorskningssenter som for tiden sysselsetter rundt 60 geologer, fysikere og anvendte matematikere fra 15 nasjoner. Målet er å oppnå en grunnleggende og kvantitativ forståelse av jordens komplekse mønstre og geologiske prosesser gjennom integrerte felt-, eksperimentelle, teoretiske og datasimuleringsstudier.

PGP er spesielt interessert i naturlige mønsterdannende prosesser. For å formidle relevansen av slike studier til samfunnet i vid forstand, så vel som vår entusiasme og forståelse for geologiske mønstre, har PGP engasjert seg i et langsiktig samarbeid med norske kunstnere.

Utstillingen Geotrykk viser eksempler på grafiske arbeider som er ett resultatet av 4 års samarbeid mellom PGP og kunstneren Ellen Karin Mæhlum. Mæhlum har deltatt i flere feltundersøkelser arrangert av PGP, inkludert arbeid på Svalbard og Sør- Afrika. Hun har også studert tynnslip av stein og fulgt noen av PGPs eksperimentelle forskningsaktiviteter.

Bjørn Jamtveit

www.fys.uio.no/pgp

bottom of page