top of page

Om Soft Ice

Ellen Karin Mæhlum

Naturen i Arktis er sårbar. Klimaet der endrer seg raskt, med økende temperaturer og smeltende is. Dette påvirker både økosystemene og samfunnene i nord. Siden 2001 har jeg vært regelmessig på Svalbard og observert hvordan mange av breene har minket. I 2017 og 2019 dro jeg også til Nordvest-Grønland i forbindelse med forarbeid til to nye grafikkutstillinger med is som tema. 

      

80% av Grønland er dekket av is. På grunn av høyere lufttemperaturer smelter innlandsisen stadig raskere. Sør for byen Ilulissat ligger den 40-50 kilometer lange Kania Isfjord. Dette er et enestående og storslått naturområde, som i 2004 ble oppført på UNESCOs verdensarvliste. Her ligger den nordlige halvkules mest produktive bre – Sermeq Kujalleq, som hvert døgn kalver flere millioner tonn is. En raskt flytende isstrøm som fyller en fjord med gigantiske isfjell er et dramatisk og fryktinngytende naturfenomen.

      

Jeg ble overveldet av kraften, skjønnheten og skjørheten i islandskapet. Det endrer seg kontinuerlig på grunn av strømninger, avsmeltning og lysforhold. De mange fargesterke bosetningene er også motiv i flere av bildene. Utstillingene SOFT ICE og ICESCAPES I er resultat av oppholdet på Grønland og Svalbard. Min intensjon er å vise bruddstykker og glimt fra utilgjengelige arktiske landskap i endring. Issmelting fra breene i Arktis og Antarktis vil gi høyere havnivåer. Det er en av de store utfordringene vi står overfor globalt. 

Se seriene SOFT ICE og ICESCAPES I.

bottom of page