top of page

ARKTIS I ENDRING /ARKTIS TØRKER / ICESCAPES

Ellen Karin Mæhlum

De siste 20 årene har jeg vært regelmessig på Svalbard. Gjennom denne perioden har jeg sett hvordan havisen og mange av breene har minket, og de siste årene har jeg jobbet med is som tema. I 2017 og 2019 dro jeg på arbeidsreiser til Grønland, og i 2018/2019 ble jeg invitert av Queen Sonja Print Award (QSPA) til et residensopphold på Artica - grafikkverkstedet i Longyearbyen på Svalbard. Arbeidet mitt der omhandlet endringer i land- og havis. Isens ulike fysiske former - både i liten og stor målestokk - ble motiv i grafikkserien Icescapes.

.

Naturen i Arktis er sårbar og klimaendringene der er dramatiske. Arktis varmes opp mer enn dobbelt så raskt som resten av verden, og ifølge forskere er sommerisen om noen tiår helt borte. I juli 2020 ble det satt varmerekord på Svalbard. Smelting av breer og sjøis i Arktis, permafrost som tiner, hetebølge og skogbranner i Sibir henger sammen og skyldes den ekstreme oppvarmingen i nord. Temperaturøkningen vil ikke bare ødelegge et vakkert, unikt og rikt økosystem, men vil også ifølge hav- og klimaforskere føre til katastrofale endringer i vær, havstrømmer og havnivå.

 

Å få oppleve skjønnheten og skjørheten i islandskapene er overveldende. De endrer seg kontinuerlig på grunn av strømninger, avsmeltning og lysforhold. Isen har en voldsom kraft.


Med Icescapes ønsker jeg å vise bruddstykker og glimt av disse unike, skjøre og viktige polområdene. Forhåpentligvis kan utstillingen invitere til nysgjerrighet, engasjement og refleksjon - over de dramatiske endringene som foregår i Arktis, og hva de kan innebære.

bottom of page